Đóng
OB CLUB 3
OB CLUB 2
OB CLUB

Kinh doanh xăng dầu và vận tải

Đây là lĩnh vực kinh doanh hổ trợ hậu cần các dự án của Tập Đoàn như: phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, hai nhà mấy dăm gỗ xuất khẩu và khai thác khoáng sản qui mô lớn. Để đáp ứng các nhu cầu của các dự án trong tập đoàn và nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ trên đất liền và trên biển với phương tiện tiếp nhiên liệu ngoài khơi.

Lĩnh vực khác