Đóng
OB CLUB
OB CLUB 3
OB CLUB 2

Chiến lược

Mục tiêu:

Xây dựng Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, đa lĩnh vực phát triển bền vững: thương hiệu, tiềm lực tài chính mạnh, năng động, năng lực cạnh tranh cao, và khát vọng chinh phục các mục tiêu cao hơn

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu của nhà đầu tư, đối tác và khách hàng

Tầm nhìn:

Đổi mới không ngừng để trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam với qui mô và đẳng cấp quốc tế lấy thương mại xuất khẩu và đầu tư xây dựng hạ tầng làm chiến lược đầu tư phát triển.

Triết lý kinh doanh:

  • Chuyên nghiệp và chất lượng - Tạo thương hiệu
  • Uy tín và phát triển bền vững (bảo tồn văn hoá, giữ gìn thiên nhiên và hổ trợ phát triển xã hội) – Tạo giá trị
  • Đoàn kết và đổi mới – Tạo thành công
  • Năng động và sáng tạo – Tạo sự khác biệt