Đóng
OB CLUB
OB CLUB 2
OB CLUB 3

Tàu cấp dầu

Đảm bảo chất lượng và dịch vụ hậu cần phát triển nghề cá cho nhân dân trong vùng biển Núi Thành, OB Group đã làm dự án đóng mới 2 tàu tiếp dầu ngoài khơi nhằm tăng tính cơ động và đáp ứng nhu cầu thực tế của ngư dân. Đồng thời cũng cung cấp cho đoàn tàu trong dự án nạo vét sông Trường Giang của tập đoàn. 

Dự án tiêu biểu liên quan