Đóng
OB CLUB 3
OB CLUB 2
OB CLUB

Liên hệ tuyển dụng

Sau khi nhận được hồ sơ của bạn, OBGROUP sẽ tổ chức phỏng vấn ngay đối với những hồ sơ đạt yêu cầu (ưu tiên hồ sơ nộp sớm).

Vui lòng không liên lạc qua điện thoại.OBGROUP sẽ liên lạc và mời phỏng vấn với những ứng viên đạt yêu cầu vòng hồ sơ. Hồ sơ có thể gửi qua e-mail tại địa chỉ: info@obgroup.vn (bao gồm: bản tóm tắt quá trình làm việc và kinh nghiệm công tác, ảnh 4x6, và các văn bằng chứng chỉ liên quan; các tài liệu khác sẽ yêu cầu bổ sung khi chính thức vào làm việc).

Hoặc có thể chuyển đến Ban Hành chính - Nhân sự Tập đoàn OBGROUP:

268 Trần Hưng Đạo, P. Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi