Dự án đầu tư hạ tầng, và cải tạo luồng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu xuất khẩu thuỷ sản ngày càng cao của tập đoàn, đồng thời tạo điều kiện hổ trợ phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực như: thu mua hải cho ngư dân các vùng lân cận yên tâm đánh bắt xa bờ, và là nơi an toàn neo đậu tàu thuyền trong mùa mưa bão. Bên cạnh đó, trong khu vực hậu cần cảng chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến việc đánh bắt hải sản, cũng như xây dựng nhà máy chế biến thuỷ sản với diện tích khoảng 2ha.