Đóng
OB CLUB 3
OB CLUB
OB CLUB 2

Thương mại xuất khẩu

Dựa theo một trong 3 tiêu chí phát triển của người đứng đầu doanh nghiệp, chúng tôi luôn quan tâm  đến lợi ích xã hội cộng đồng bao gồm kinh tế và biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, với hơn 10 năm kinh nghiệm chế biến xuất khẩu thuỷ sản đã tạo cho OB Group một thương hiệu có tiềm lực tài chính vững mạnh. Khách hàng của chúng tôi là các doanh nghiệp tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ và một số nước châu Âu. 

Lĩnh vực khác