Đóng
OB CLUB
OB CLUB 2
OB CLUB 3

Vận tải

Nhu cầu trung chuyển hàng hoá nội địa và xuất khẩu của tập đoàn ngày càng cao, đòi hỏi phải có một đội xe chuyên nghiệp và ổn định nhằm tránh những sự cố liên quan đến vận tải. Bên cạnh đó, các đối tác truyền thống của tập đoàn cũng có nhu cầu vận tải cao, vì thế việc tạo nên một chuỗi dịch vụ khép kín là điều cần thiết trong gian đoạn phát triển hiện tại của tập đoàn.

Dự án tiêu biểu liên quan