Đóng
OB CLUB 2
OB CLUB
OB CLUB 3

Xuất khẩu dăm gỗ

Với chủ trương của tỉnh Quảng Nam về việc hổ trợ kinh tế cho vùng kinh tế khó khăn, OB Group đã hưởng ứng và tham gia hổ trợ nhân dân huyện Phú Ninh và Hiệp Đức trồng rừng. Sau đó thu OB Group thu mua để tăng thêm thu nhập cho người dân trong vùng, đây là vùng nguyên liệu chính cho 2 nhà máy chế biến dăm gỗ trên diện tích 16 ha, công suất 600.000 tấn/năm.

Dự án tiêu biểu liên quan